Foto: Flickr CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore

Zubair Hakim- ny medarbeider i Conow

Conow er veldig glad for å avslutte sitt første driftsår med å presentere en ny medarbeider. Zubair Hakim er amerikaner med afghanske foreldre som etter 6 år hos SIGAR nå starter opp hos Conow. «Hakim har unik bakgrunn fra og kunnskap om Afghanistan og hele Midtøsten-regionen, i tillegg har han erfaring fra amerikanske utviklings- og utenrikspolitikk, noe som er spesielt interessant i en tid da USAs politikk er i stor endring», sier partner Rolf A. Vestvik.

Foruten USAID har Hakim erfaring fra Verdensbanken, Asian Development Bank, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og International Organization for Migration (IOM). 

Les mer om Zubair