Zubair Hakim

Zubair Hakim har lang internasjonal erfaring som strekker seg over utviklingsspørsmål, analyse og evaluering. Hakim har spesielt arbeidet med strategiutvikling, evaluering, politisk og operasjonell analyse, risikostyring og forvaltningsrevisjon, programgjennomføring og kommunikasjon.

Hakim har de siste seks årene jobbet for USA Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, og hadde ansvar for evaluering og effektivitetsmåling i de amerikanske programmene for gjenoppbyggingen i Afghanistan. I sin kapasitet som senior analytiker, ledet Hakim strategiutviklingen og evalueringen innenfor sektorer som finans- og bank, media og kommunikasjon, og helsevesenet. I tillegg har Hakim erfaring fra organisasjoner som Verdensbanken, Asian Development Bank, og USA Agency for International Development der han arbeidet med åpenhet og effektivitet i bistandsforvaltningen. Hakim har også erfaring fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og International Organization for Migration (IOM) hvor hans ansvar var å øke effektiviteten i bistandsprogrammer for afghanske flyktninger og internt fordrevne.

Hakim har afghansk opprinnelse, men er i dag amerikansk statsborger. Han har en mastergrad i internasjonal økonomisk politikk fra Columbia University’s School of International and Public Affairs.

Tilbake til menneskene