Tjenester

CONOW er et kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vi bistår våre oppdragsgivere med kunnskap og råd om landssituasjoner, myndighetskontakt, samfunnsansvar, kommunikasjon, sikkerhet og beredskap. I CONOW arbeider eksperter med forskjellig bakgrunn og kunnskaper om varierte fagfelt. Vi skreddersyr tjenester til den enkelte oppdragsgiver innen følgende fagområder:

 

ANALYSER

CONOWs rådgivere lager analyser om landsituasjoner, politikk, økonomi og kultur. Våre analyser gir nyansert informasjon og kunnskap som bakgrunn for strategiske prioriteringer og trygge beslutningsprosesser.

 

MYNDIGHETSKONTAKT

CONOW rådgir og forbereder prosesser for hvordan oppdragsgiver kan sikre sine interesser overfor norske og andre lands myndigheter. Vi er opptatt av myndighetskontakt som effektivt implementerer strategier og bygger gode relasjoner.  

 

SAMFUNNSANSVAR

CONOWs rådgivere tilbyr råd om tiltak og prosjekter knyttet til hvordan virksomheter kan opptre samfunnsansvarlig lokalt og nasjonalt. Vi har kompetanse på spørsmål om miljø, utvikling, menneskerettigheter og etikk. Vi designer samarbeid mot organisasjoner og myndigheter for å skape vinn-vinn-løsninger.

 

KOMMUNIKASJON

CONOWs rådgivere bistår med strategier og løsninger som styrker profil, omdømme og markedsmuligheter.  CONOW tilbyr rådgivning innen politisk kommunikasjon, markedskommunikasjon og krisekommunikasjon.

 

SIKKERHET OG BEREDSKAP

CONOWs rådgivere forbereder oppdragsgivere på mulige kriser ved å utforme sikkerhetsanalyser, beredskapsplaner og øvelser. Vi bistår virksomheter løpende dersom krise skulle oppstå.