CONOW er et kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vi bistår våre oppdragsgivere med kunnskap og råd om landssituasjoner, myndighetskontakt, samfunnsansvar, kommunikasjon, sikkerhet og beredskap.