Utreisetjenesten – et tilbud for virksomheter med ansatte i utlandet

Conow har etablert «Utreisetjenesten» sammen med Sense Psykologi & Konsulenttjenester, GUIDE advokater, sikkerhetsfirmaet Sikkerhetsledelse. Utreisetjenesten leverer et komplett utreisetilbud til norske organisasjoner som utstasjonerer nøkkelpersonell i utlandet. Norske virksomheter har et sted mellom 5000 og 6000 ansatte i utlandet. En enkelt utstasjonering koster arbeidsgiver mellom 2-3 millioner kroner årlig. Forskning viser at hele 20-50% av de utstasjonerte returnerer før kontraktens utløp. Avbrutte opphold er ekstremt kostbare for bedriften, blant annet fordi det medfører tapte investeringer, tapte forretningsmuligheter og forretningsrelasjoner, svekket renommé, med mer. Det er derfor svært viktig at utstasjoneringen blir vellykket – både for virksomheten som sender ansatte på oppdrag – og for den ansatte og hans/hennes familie. Utreisetjenesten tilbyr virksomheter tjenester gjennom alle faser og til alt involvert personell gjennom hele utstasjoneringsprosessen.

Les mer om Utreisetjenesten her www.utreisetjenesten.no.