Rolf A. Vestvik

Rolf A. Vestvik (f.1969) har gjennom hele sitt yrkesliv arbeidet med internasjonale spørsmål og utenrikspolitikk. Vestvik har også kommunikasjonsfaglig bakgrunn med særlig vekt på politisk kommunikasjon, kampanjer og myndighetspåvirkning. I tillegg har han unik erfaring med krisekommunikasjonsledelse.

 

Vestvik arbeidet som diplomat i den norske utenrikstjenesten, spesielt engasjert med Midtøsten, Balkan, nordiske spørsmål og bistand. Fra 2005 var Vestvik samfunnssjef i Flyktninghjelpen – Norges største humanitære organisasjon. Her ledet han det globale arbeidet med myndighetskontakt og kommunikasjon. Han har erfaring fra Stortinget som politisk rådgiver for SV. Han har senere bidratt til oppbyggingen av tankesmien Agendas internasjonale arbeid.  Vestvik har hatt en rekke ulike verv innenfor feltet internasjonal politikk, herunder nestleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutts styre, medlem av Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske utvalg og styremedlem i Det internasjonale Rådet for Humanitære Organisasjoner.

Tilbake til menneskene