Peter Johnson

Peter Johnson har i mange år arbeidet innenfor internasjonal flyindustri og har svært lang erfaring med å analysere risiko og beredskap. Gjennom sine mange år som flykaptein har han solide kunnskaper om hvordan minimere risiko og håndtere systemer for beredskap ved krise. I tillegg har han arbeidet i komplekse organisasjoner og har gjennom det grunnleggende kunnskap om hvordan skape gode rammer for risikohåndtering.

Johnson har vært pilot og kaptein i en rekke flyselskaper verden over. Han har blant annet erfaring som kaptein fra Transwede, Britannia og TUI FLY Nordic, og har vært trafikkflyver på en rekke ulike flytyper fra Boeing 767 til mindre private jetfly. Han har de siste årene arbeidet med beredskap og sikkerhet over hele verden, og blant annet vært stasjonert i USA, Saudi Arabia, England og Thailand. Johnson er også utdannet flyinstruktør fra Britannias flyskole og Lærerhøgskolen i Stockholm, og har vært instruktør for flysimulator på Boeing 737 og sensor for Svenske Transportstyrelsen.

Johnson har også hatt en rekke ulike verv både innenfor flysikkerhet, politikk og foreningsliv. Han har blant annet vært vise-formann for Svensk Pilotforening i Transwede og medlem av kommunalpolitisk utvalg for teknikk og service i Landskrona.

Tilbake til menneskene