Kimberly Wolf

Kimberly Wolf har mange års erfaring med internasjonal utvikling og bistand, særlig innen områder knyttet til kjønn, reproduktiv helse og rettigheter, samt utdanning for jenter og unge kvinner. Hun har arbeidet både for private givere og organisasjoner, og har erfaring med programutvikling, ressursmobilisering, kommunikasjon og ledelse.

Wolf var med å stifte «Girl Up Initiative Uganda» - en organisasjon basert i Kampala som arbeider for å hjelpe fram jenter og kvinner fra slumområder i byene i Uganda. Tidligere arbeidet hun for The Global Fund for Women - verdens største giverorganisasjon på området kvinners rettigheter. Hun har også erfaring med internasjonalt utviklingsarbeid gjennom arbeid for Partnership for Change og fra The Valentino Achak Deng Foundation. Wolf har en master i afrikanske studier fra University of Cape Town og en bachelor i internasjonale utviklingsstudier fra University of California, Berkeley. 

Tilbake til menneskene