Back to All Events

Seminar om utsendelse av personell på oppdrag i utlandet – Bergen

INTERNASJONAL JOBBSUKSESS – ELLER FIASKO
SEMINAR OM UTSENDELSE AV PERSONELL PÅ OPPDRAG I UTLANDET


Bergen 14. mars 2017 | Hotel Zander K, Zander Kaaes gate 8, BERGEN

08.30: Kaffe og registrering

09.00: Utstasjoneringsprosesser: Harde fakta og utfordringer
Jøri Gytre Horverak, PhD/Psykolog, daglig leder, SENSE

09.40: Risiko og sikkerhetsutfordringer ved uteoppdrag
Rolf A. Vestvik, partner, Conow

10.20: Hva betyr lokale sikkerhetstrusler for enkeltindivider?
Anders Bøe, daglig leder, Sikkerhetsledelse

10.40: Juridiske utfordringer ved utstasjonering – bedriftens ansvar
May Karin Gytre, advokat, Guide advokater

11.00: Psykologiske hverdagsproblemer på jobb og fritid
Jøri Gytre Horverak, PhD/Psykolog, daglig leder, SENSE

11.30: Lunch

12.15: Enkle grep letter tilpasning og øker lønnsomhet
Jøri Gytre Horverak, PhD/Psykolog, daglig leder, SENSE

12.35: Den kompliserte jussen enkelt forklart
May Karin Gytre, advokat, Guide advokater

12.55: Når krisen skjer – beredskap og krisehåndtering
Rolf A. Vestvik, partner, Conow

13.15: Sikkerhet for individet er sikkerhet for bedriften
Anders Bøe, daglig leder, Sikkerhetsledelse

13.45: Oppsummering / Paneldiskusjon / Spørsmål og svar

14.30: Slutt