Foto: Flickr CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore

Conow inngår samarbeidsavtale med Arabian Perspectives

Conow har i dag inngått et partnerskap med Arabian Perspectives og kan med det tilby sine oppdragsgivere enda mer innsiktsfull kunnskap og rådgivning på forhold som berører den arabiske verden. 

"Vi deler den samme visjonen og begge selskaper har som mål å gi sine oppdragsgivere en unik kompetanse. Ved å forene våre krefter kan vi nå tilby produkter av enda høyere kvalitet" sier Mario Stephan, direktør ved Arabian Perspectives i Dubai.

"Vi ser frem til å jobbe sammen. Dette samarbeidet vil sikre at vi nå kan gjøre en enda bedre jobb for alle som er interessert i den arabiske verden", kommenterer Rolf Vestvik,partner i Conow.

Arabian Perspectives er et Dubai (UAE) basert konsulentfirma som gir dekker Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA) og har en unik kompetanse på om området og dets mange ulike aktører. 

For ytterligere informasjon om Arabian Perspectives, se www.arabianperspectives.com