Axel Rigault Jørgensen

Axel Rigault Jørgensen har kompetanse innenfor internasjonale relasjoner og har siden han ble ferdigutdannet i 2016 bygget en spennende CV med erfaring innen menneskerettigheter, forskning og påvirkningsarbeid. Han har internasjonal erfaring og har blant annet vært praktikant i Human Rights Watch og i Henry Jackson Society. Axel har erfaring med analysearbeid, forskning, kommunikasjons- og påvirkningsarbeid.

Jørgensen har spesialisert seg i geopolitikk og sikkerhetsstudier og har fokusert på blant annet Midtøsten og Eurasia. Han har kompetanse om globale sikkerhetstrender, terrorisme, væpnet konflikt og militærhistorie. Jørgensen har også kjennskap til internasjonal utvikling og statsbygging samt kunnskap om autoritære styresmakter og deres maktstruktur. Han har også erfaring som politisk rådgiver i Oslo.

Rigault Jørgensen har bachelor i internasjonale relasjoner fra Universitet i Essex og MSc i statsvitenskap fra Universitet i Amsterdam. Han snakker norsk, engelsk og fransk.

Tilbake til menneskene